Kampaania

Tingimused

Teooria.ee Sügisene kampaania

Ostja - isik, kes on ostnud Teooria.ee saidilt paketi(kampaania ei laiene kasutusaja pikendustele).

1. Kampaanias osalevad AM, A, B, BE, C, CE, D, T kategooria paketid.

2. Kampaanias osalevad paketid, mis on soetatud ajavahemikul alates 18.09.2023-31.12.2023 Teooria.ee veebilehelt. Raha paketi eest või 28 päevase paketi kasutusaja pikenduse on võimalik saada neljateistkümne päeva jooksul alates vastava vormikohase avalduse esitamisest. Avaldus tuleb esitada kampaania korraldajale - OÜ Teooria e-postile: info@teooria.ee

3. Selleks, et raha tagasi saada, tuleb:

  • Kampaania ajal soetatud paketis lahendada vähemalt korra läbi kõik paketis sisalduvad testiküsimused.
  • Testitüüp „Vigade parandus“ peab olema enne riiklikule eksamile minemist tühi – kõik varem valesti vastatud küsimused peavad hiljem olema vastatud õigesti.
  • Testitüüp „TRAM proovieksam“ peab olema sooritatud positiivsele tulemusele vähemalt 5 viimasel korral kümnest.
  • Transpordiameti eksam tuleb sooritada hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul peale paketi aegumist.
  • Tagastusavaldus tuleb esitada mitte hiljem kui 1 kalendripäev peale Transpordiameti teooriaeksami sooritamist negatiivsele tulemusele.

4. Raha tagastamise nõude esitamisel tuleb lisada:

  • Algsed ostudokumendid, mis kinnitab toote ostmist(maksekorralduse koopia, arve).
  • Vormikohane avaldus (leitav allpool)

5. Tagastuse taotlejaga võetakse ühendust ning lepitakse kokku aeg veebivestluseks. Veebivestluses peab taotleja suutma tõestada Transpordiameti eksami mittesooritamist ning välja tooma põhilised erinevused eksamil küsitu ja Teooria.ee keskkonnas õpitu vahel.

6. Pakkumine kehtib üksnes eraisikutele, kes on ostnud Testide paketi isiklikuks kasutamiseks. Ostjal on õigus kampaanias osaleda üks kord ja saada tagastust vaid üks kord. Kampaania raames saab üks inimene esitada vaid ühe raha tagastamise nõude. Kui kampaania raames on tagastust küsitud juba ühe paketi eest, siis ei ole kampaania korraldaja kohustatud samale isikule teiste pakettide eest raha tagastama ega tasuta kasutusaega paketile lisama.

7. Paketi kasutusaja pikendused ei kuulu kampaania alla. Kasutusaja pikenduste eest raha ei tagastata.

8. Kui raha ei ole võimalik tagasi maksta, teatab kampaania korraldaja sellest viie tööpäeva jooksul alates nõude kättesaamisest, märkides ära ka selle põhjuse ning pakub alternatiivina keskkonna kasutusaega.

9. Kui nõue on täielik, maksab korraldaja testide paketi ostuhinna 15 tööpäeva jooksul, kuid mitte hiljem kui 60 kalendripäeva pärast nõude saamist.

10. Kampaaniatingimused ei mõjuta tarbijate seadusest tulenevaid õigusi.

Tagastustaotlus

Lae alla failina docx, odt või pdf

Teooria.ee koduleht kasutab küpsiseid. Tutvu küpsiste kasutamise eeskirjaga siin.

Jätkates kodulehe kasutamist, annate küpsiste kasutamisele oma nõusoleku. SULGE TEAVITUS